Dipsy Dragon featured artist until 16th May is local print maker and artist, Kiran Sharma

KK Sharma
KK Sharma is an artist and printmaker based in North Wales.
She trained at Byam Shaw School of Art, London and Anglia Ruskin University, Cambridge. She now exhibits regularly with Aberystwyth Printmakers. http://www.aberystwythprintmakers.org.uk

The sheep drawings were initially inspired by Henry Moore’s Sheep Sketch Book. During the first lockdown she sketched sheep and lambs in the fields surrounding Dyffryn Ardudwy.
Blue Lamb, Behold the Lamb (pictured here), Easter Lamb as well as Snipe 2 were all made especially for this display at Dipsy Draig. They were made painfully slowly in the growing hope and expectation that its doors would be open in the spring!

KK Sharma
Mae KK Sharma yn artist ac argraffydd ac yn dysgu Cymraeg. Mae hi wedi ‘i lleoli yng Ngogledd Cymru. Cafodd ei haddysg yn Ysgol Gelf Byam Shaw, Llundain ac Prifysgol Anglia Ruskin, Caergrawnt. Rwan mae hi’n arddangos yn rheolaidd efo Argraffwyr Aberystwyth.
http://www.aberystwythprintmakers.org.uk

Cafodd ei hysbrydoli gan lyfr Henry Moore, Sheep Sketchbook.
Yn ystod y cyfnod clo cyntaf roedd hi’n creu brasluniau o ddefaid ac wyn yn y caeau ger Dyffryn Ardudwy. Mi wnaeth hi Blue Lamb (yn y llun yma), Easter Lamb, Behold the Lamb and Snipe 2 yn arbennig ar gyfer yr arddangosfa hon yn Dispy Draig. Roedd hi’n gweithio’n araf. Roedd hi’n edrych ymlaen at y gwanwyn pan fydd siopau’n ailagor. Gobeithio!

http://www.facebook.com/kiransharma09/
http://www.instagram.com/kiransharma.art.wales
http://www.welshtreasures.co.uk

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: